Koncert Noworoczny w Dobrej

W kocercie wzięli udział:

Uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej

Orkiestra Kameralna "Sinfonietta" działająca przy GOK w Dobrej

 

Publiczność dopisała! Dziękujemy !