Samorząd Uczniowski

Krzysztof Sołtys (III b) - przewodniczący

Michał Morzywołek (I b) - zastępca

Anita Krywobodorenko (6 a) - skarbnik

Członkowie:
Amelia Lach (4 a)
Faustyna Pytel (4 a)
Paweł Krupa (3 b)
Artur Krywoborodenko (6 a)
Natalia Kaczor (4 b)