Treści na uczania dla zajęć grupowych:

Decyzją Dyrektora Szkoły od 21 października 2020 r. do momentu opuszczenia strefy czerwonej Lekcje ze wszystkich przedmiotów zajęć grupowych/zbiorowych oraz zespołów kameralnych liczących powyżej 2 uczniów należy realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

(obecnie brak treści, zadań dla zajęć grupowych)