Tryb Pracy Zdalnej

Szanowni Rodzice.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobrej przyjęła tryb pracy zdalnej nauczyciela z uczniem.

 

NA CZYM POLEGA TRYB PRACY ZDALNEJ?

Prosimy rodziców o nazdorowanie pracy ucznia oraz nauczycieli o koordynowanie i monitorowanie tej pracy.

 

Przykładową formą realizacji materiału jest nagrywanie video fragmentu utowru / etiudy / gamy i przesłyłanie go nauczycielowi za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów społecznościowych (WhatsApp, Messanger, E-mail ...), lub prowadzenie lekcji on-line (Skype, Google Duo itp..)

Dla zajęć grupowych przykładową formą realizacji materiału będzie przesłanie dla nauczyciela skanów uzupełnionych quizów, zadań / wysłuchane utwory itp.

 

Nauczyciele powinni monitorować realizację zadań w sposób bieżący (2 razy w tyg. zgodnie z harmonogramem zajęć) - NIE ZALECA SIĘ ZADANIA MATERIAŁU CAŁOŚCIOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELA NA CAŁY OKRES ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ.

Rodzic wypełnia "Indywidualną kartę reazliacji materiału"

Indywidualna karta reazliacji materiału - pobierz

Proszę uzupełniać kartę zwięźle, krótkimi treściami - np: zakres materiału: Etiuda nr 1, gama B-dur; Forma realizajci: nagranie audio przesłane dla nauczyciela)

Kartę należy uzupełnić już od czwartku (12.03.2020).

Jeżeli rodzic nie ma możliwości wydrukować karty, prosze ją napisać odręcznie.

W przypadku braku kontaktu z nauczycielem, pytań lub innych trudności prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły: smdobra490@gmail.com, 183330454

 

Proszę pamiętać, że czas zawieszonych zajęć nie jest okresem wolnym od edukacji !!!

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć - pobierz