Nieobecości nauczycieli

Zajęć z Panią Kamilą Fleszar w dalszym cięgu nie będzie do 31 maja (włącznie).