Deklaracja dostępności
Zadzwoń do nas: 18 333 04 54

Dokumenty szkolne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Dokumenty wewnątrszkolne: 

1. Regulamin Pracy Szkoły

2. Regulamin bezpiecznego przebywania uczniów na terenie Szkoły

3. Regulamin Rady Pedagogicznej

4. Regulamin Rady Rodziców

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

6. Regulamin Kontroli Zarządczej

7. Regulamin Rekrutacji

8. Szkolny Program Profilaktyczno-wychowawczy

9. Regulamin Wycieczek

10. Regulamin ZFŚS

11. Instrukcja Kancelaryjna

12. Regulamin Funkcjonowania dziennika elektronicznego

13. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole w czasie trwania pandemii COVID-19