Deklaracja dostępności
Zadzwoń do nas: 18 333 04 54

Tryb zdalny - Teoria - zakres materiału

 

17 czerwca 2020 - Pani Maria Skrzyszewska 

 

skan 1 - otwórz

skan 1 - otwórz

 

10 czerwca 2020 - Pani Maria Skrzyszewska 

skan 1 - otwórz

 

3 czerwca 2020 - Pani Kamila Fleszar:

 

Środa 3 czerwca 2020
Klasa 2a 
Temat: Utrwalenie poznanych interwałów
Poznaliśmy już następujące interwały:
1 - pryma czysta
2> - sekunda mała
2 - sekunda wielka
3> - tercja mała
3 - tercja wielka
4 - kwarta czysta
5 - kwinta czysta
8 - oktawa czysta
Na początek naucz się wyliczanki:
Tercja wielka, tercja mała, kwarta, kwinta czy oktawa? Pryma czysta czy sekunda wielka albo mała? Riki tiki mongaje ten interwał odpadnie, riki tiki mongaja, ten interwał wypada.
Możesz sobie zapisać tekst lub nauczyć się go na pamięć.
Następnie oglądnij poniższy filmik od momentu 1:25 i wykonaj z nauczycielem polecenia:
Kolejna zabawa - interwałowe klasy
Oglądnij filmik i zrealizuj polecenia wraz z nauczycielem tylko do 12 minuty:
Na zadanie domowe wykonaj samodzielnie:
NM2 str.94 zad.4 - podpisz powstałe interwały
NM2 str.95 zad.8, 9, 10, 11 - jak w poleceniu
NM2 str.96 zad. 1A, B - muzyczny detektyw
 
Piątek 5 czerwca 2020
Klasa 2a 
Temat: W operze
NM2 str.98
Przeczytaj całą stronę 98, z której dowiesz się ciekawych informacji o operze, śpiewakach i głosach ludzkich.
Oglądnij sobie filmiki edukacyjne:
Śpiew
Libretto
NM2 str. 99
Zad. 1 posłuchaj Arii Figara i śledząc nutki w ćwiczeniu spróbuj nucić razem z śpiewakiem melodię arii:
NM2 str. 99
Zad.2 - jak w poleceniu
Przykład muzyczny A:
Wolfgang Amadeusz Mozart - Aria Królowej nocy - opera pt. "Czarodziejski flet" (sopran koloraturowy)
Przykład muzyczny B:
Giuseppe Verdi - opera "Traviata" - "Libiamo" ( tenor, sopran, chór)
 
Piątek 3 czerwca 2020
Zakres materiału:
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Wprowadzenie odmiany harmonicznej i doryckiej w gamie d-moll
NM3 str.94
Gama d-moll harmoniczna
Proszę przepisać do zeszytu gamę d-moll harmoniczną, a następnie oglądnąć film i wykonywać razem z nauczycielem wszystkie zadania:
Proszę zastopować filmik w momencie 15:15 przepisać ostatnie zadanie do zeszytu i samodzielnie tak samo jak robiła to nauczyciela na filmie podpisać stopnie gamy, znaleźć półtony i podpisać tetrachordy, Następnie proszę sprawdzić czy się zadanie wykonało poprawnie:
Tylko pierwsza minuta filmu
NM3 str.94
Gama d-moll dorycka
Proszę przepisać do zeszytu gamę d-moll dorycką, a następnie oglądnąć film i wykonywać razem z nauczycielem wszystkie zadania w zeszycie:
 
Piątek 5 czerwca 2020
Zakres materiału:
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Utrwalenie gamy d-moll doryckiej, wprowadzenie odmiany melodycznej oraz triady harmonicznej.
NM3 str.94
Proszę przygotować sobie zeszyt w pięciolinie, zastopować poniższy film w momencie 1:45 i przepisać ćwiczenie 1:
Następnie proszę oglądnąć film do końca i wykonać razem z nauczycielem resztę poleceń. Na zadanie domowe proszę śpiewać melodię z zadania 2 literkami i solmizacją z taktowaniem na 2.
NM3 str.94
Gama d-moll melodyczna
Proszę przepisać z żółtej tabelki do zeszytu odmianę melodyczną - do góry jest gama dorycka, a w dół eolska/naturalna.
NM3 str.94
Triada harmoniczna d-moll
Proszę przepisać do zeszytu z żółtej tabelki triadę harmoniczną i oglądnąć poniższy film od 0:50 :
Proszę oglądnąć film do końca i zrealizować z nauczycielem resztę zadań w zeszycie.
Powtórzenie wiadomości o gamie d-moll i jej odmianach
Proszę oglądnąć film, który utrwali nam budowę wszystkich odmian gamy d-moll:
Od momentu 4:10 otwieramy podręcznik NM3 na stornie 95 zad. 1 .
W tym zadaniu w przykładzie B, C, D oraz E proszę się zastanowić w jakich odmianach gamy d-moll będą zapisane powyższe melodie.
 
 
3 czerwca 2020 - Pani Kamila Fleszar:
 
Środa 3 czerwca 2020

 

Klasa 1a 

 

Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 

 

Temat : Utrwalenie poznanych wiadomości z kształcenia słuchu
NM1 str. 76,77
Proszę oglądnąć filmik edukacyjny i wykonać zadanie słuchowe numer 3 i 6 ze strony 76 oraz zadanie 7 ze strony 77 razem z nauczycielem:
Zadania 9 i 10 ze strony 77 nie robimy, gdyż było ono zadanie kilka tygodni temu. Aby sprawdzić czy zrobiło się te zadania dobrze proszę oglądnąć następujący filmik:
(pierwsze półtorej minuty)
Następnie proszę przygotować zeszyt i wykonać polecenia razem z nauczycielem w zeszycie - będziemy utrwalać i szukać półtonów i całych tonów oraz interwału prymy czystej i oktawy czystej - oglądamy film do końca.
Proszę zastopować film w momencie 11:55 i przepisać ćwiczenie do zeszytu i zrealizować zgodnie z tym co mówi nauczyciel zadanie w domu.

Piątek 5 czerwca 2020
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Wprowadzenie interwału sekundy
NM1 str. 97
Proszę zapoznać się z treścią żółtej tabelki i przepisać do zeszytu informacje o sekundzie małej i sekundzie wielkiej tak, jak pokazane jest w tabelce po lewej i prawej stornie - tabelkę objaśnia film:
Proszę jednocześnie oglądać i patrzeć na swoje książeczki na stornie 97
Sekunda mała ( 2>)
Prezentacja przez nauczyciela piosenki pt. "Alarmowa sekunda" muz. Hanna Górny-Janas . Proszę narysować ilustrację do piosenki i wykonać wszystkie polecenia razem z nauczycielem do końca filmu.
Sekunda wielka ( 2 )
NM1 str. 97
Patrzymy na żółtą tabelkę i oglądamy film o sekundzie wielkiej:
do momentu 2:45
Następnie przepisujemy do zeszytu żółtą tabelkę ze strony 97 - sekundy małe i wielkie w gamie C-dur
Następnie oglądamy dalej film
Prezentacja przez nauczyciela piosenki pt. "Śniadanie u sekundy wielkiej" muz. Hanna Górny-Janas . Proszę narysować ilustrację do piosenki i wykonać wszystkie polecenia razem z nauczycielem do końca filmu.
 
Środa 3 czerwca 2020
Klasa1b
Temat: Wprowadzenie gamy i triady harmonicznej F-dur.
Przypomnij sobie budowę gamy C-dur i G-dur oraz ułożenie w niej całych tonów i półtonów.
Strona 100 - Gama F-dur - zapoznaj się z treścią wszystkich żółtych tabelek na stronie i przepisz do zeszytu to co się w nich znajduje. Wszystko jest dokładnie opisane. Gama F-dur ma 1 bemol przy kluczu na trzeciej linii. Półtony znajdują się między III a IV stopniem ( a - b) oraz VII a VIII ( e-f ).
Zagraj na swoim instrumencie melodię gamy - żółta tabelka - "tak śpiewamy gamę F-dur" - zwróć uwagę, że przenosimy melodię drugiego tetrachordu/drugiej połowy gamy o oktawę w dół, żeby było łatwiej ją zaśpiewać.
Teraz wykonaj zadanie 1 - śpiewaj gamę nazywając dźwięki literkami i solmizacją, w taki sam sposób w jaki zagrałeś gamę na instrumencie, dołóż do tego taktownie na 4, małym ruchem. Przepisz do zeszytu treść żółtej tabelki z zadania 1. Wykonaj zadanie 2. W zadaniu 3 tylko podpisz pod każdą nutką rzymską cyfrą stopnie gamy - f to I stopień, g to II itd. Na końcu zaznacz na niebiesko półtony występujące w gamie.
Strona 101 - wykonaj zad. 4 B oraz C - zgodnie z poleceniem, można sobie grać melodyjki na swoim instrumencie w rytmie. Zadanie A pomijamy.
Triada harmoniczna w gamie F-dur
Przepisz żółtą tabelkę do zeszytu. Zagraj sobie po kolei dźwięki triady harmonicznej. Zaśpiewaj triadę w gamie F-dur z taktowaniem na 3.
Wykonaj zad.6.
 
Zajęcia zdalne z teorii 
Środa 5 czerwca 2020
Zakres materiału:
Klasa1b
Temat: Utrwalenie trójdźwięku durowego i molowego - budowanie trójdźwięków.

 

Przypomnij sobie symbole i brzmienie trójdźwięku durowego i molowego. Przygotuj sobie zeszyt. Narysuj na pięciolinii 8 taktów. Oglądnij film i razem z nauczycielem spróbuj rozpoznawać grane trójdźwięki i wpisywać ich symbole ( durowy + oraz molowy o ) w poszczególne takty:
Następnie powtórz trójdźwięki zbudowane na stopniach gamy C-dur jednocześnie oglądając film:
Utrwalenie budowy trójdźwięków
Oglądnij poniższy film, który utrwala temat budowy trójdźwięków - oglądamy od początku tylko do 6:40
Trójdźwięk durowy i molowy
Strona 85
Zapoznaj się z treścią żółtej tabelki odnośnie budowy trójdźwięku durowego i molowego, jeśli oglądnąłeś filmiki o budowaniu tercji z zastosowaniem dźwięków alterowanych (nasze zajęcia z 13 i 15 maja) zbudowanie trójdźwięku nie powinno sprawić Ci problemu. Przepisz treść żółtej tabelki do zeszytu.
Zad.1 w piosence "Dwa trójdźwięki" poszukaj w nutkach i zaznacz na kolorowo wszystkie trójdźwięki, policz z jakich tercji się składają i wpisz ich symbole +lub o .
Zad. 1 b c d e - w powyższych melodiach odszukaj trójdźwięki i je otocz w kółko, pod każdym wpisz jego symbol - musisz policzyć z jakich tercji się składa i wtedy będzie wiadomo czy jest durowy czy molowy (tak jak wyjaśniała to nauczycielka na filmie). Obok każdej melodii wpisz w jakiej tonacji występuje (znamy gamę C-dur, G-dur 1# i F-dur 1b)
Zad.2 - policz tercje między dźwiękami i podpisz symbolem jaki to trójdźwięk
Zad.3 - zbuduj samodzielnie trójdźwięki od podanych dźwięków
 
 

3 czerwca 2020 - Pani Maria Skrzyszewska 

skan 1 - otwórz

 

29 maja 2020 - Pani Kamila Fleszar:

Środa 27 maja 2020
Klasa 2a 
Temat: Utrwalenie trójdźwięku durowego i molowego.
Przypomnij sobie symbole i brzmienie trójdźwięku durowego i molowego. Przygotuj sobie zeszyt. Narysuj na pięciolinii 8 taktów. Oglądnij film i razem z nauczycielem spróbuj rozpoznawać grane trójdźwięki i wpisywać ich symbole ( durowy + oraz molowy o ) w poszczególne takty:
Następnie powtórz trójdźwięki zbudowane na stopniach gamy C-dur jednocześnie oglądając film (NM2 str.83 zad.2):
Utrwalenie budowy trójdźwięków
Oglądnij poniższy film, który utrwala temat budowy trójdźwięków - oglądamy od początku tylko do 6:40
NM2 zad. 1 b c d e - w powyższych melodiach odszukaj trójdźwięki i je otocz w kółko, pod każdym wpisz jego symbol - musisz policzyć z jakich tercji się składa i wtedy będzie wiadomo czy jest durowy czy molowy (tak jak wyjaśniała to nauczycielka na filmie). Obok każdej melodii wpisz w jakiej tonacji występuje ( znamy gamę C-dur i G-dur)
NM2 str.87 Zad.2 - policz tercję między dźwiękami i podpisz symbolem jaki to trójdźwięk
NM2 str.87 Zad.3 - zbuduj samodzielnie trójdźwięki od podanych dźwięków
 
Piątek 29 maja 2020
Klasa 2a 
Temat: Kolory w muzyce
NM2 str.88 - zapoznaj się z treścią strony 88 oraz przeczytaj wierze z zad.1 spróbuj odpowiedzieć na pytania w nim zawarte
NM2 str.89 zad. 2
Posłuchaj utworów i wykonaj do nich ilustracje:
Modest Musorgski - Noc na łysej górze
Piotr Czajkowski - Dziadek do orzechów - Trepak
Muzyczny detektyw NM2 str. 96 - zad.1 A i B - jak w poleceniu proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania
 
Piątek 27 maja 2020
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Wprowadzenie gamy B- dur oraz triady harmonicznej.
NM3 str.79
Przypominam - gama B-dur ma dwa bemole ( b oraz es).
NM3 zad.1 D E F G H I  - podpisz stopnie gamy B-dur rzymskimi cyframi ( nie arabskimi typu 1,2,3! ) we wszystkich melodyjkach i zaznacz w nich półtony, podpisz pod każdym dźwiękiem b Tonikę (T).
NM3 str. 84
Jan Sebastian Bach - proszę przeczytać informacje o kompozytorze z tej strony.
NM3 str. 85 zad.1 A- podpisz pod nutkami stopnie gamy - jest to tonacja F-dur ! :) f - będzie pierwszym stopniem. Przypomnij sobie przy okazji gamę F-dur
NM3 str. 85 zad.1 B - posłuchaj muzycznego przykładu ( tylko do 0:40) i razem z górnym głosem granym na pianinie zaśpiewaj ćwiczenie nazywając dźwięki literkami:
Zadanie domowe:
NM3 str.85 Zad.2 - jak w poleceniu
 
Piątek 29 maja 2020
Klasa 3a
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Utrwalenie gamy F-dur i wprowadzenie gamy do niej równoległej d-moll .
Gama F-dur i gama d-moll mają jeden bemol przy kluczu - b znajdujące się na trzeciej linii!
Na początek proszę oglądnąć film, jednocześnie patrząc na stronę 97 zad.2 oraz niebieską tabelkę.
Proszę przepisać melodię do zeszytu tak jak zrobił to nauczyciel, na koniec zaśpiewać melodię razem z nim nazywając dźwięki literkami i solmizacją z taktowaniem.
Gama d-moll naturalna/eolska - ćwiczenia
NM3 str.94
Proszę przepisać do zeszytu gamę F-dur i d-moll eolską, a następnie oglądnąć film i wykonywać razem z nauczycielem wszystkie zadania ze strony 94
Dyktando w tonacji d-moll eolskiej/naturalnej
Przygotuj sobie zeszyt i razem z nauczycielem napisz dyktando w tonacji d-moll eolskiej:
Na zadanie domowe śpiewaj tą melodię literkami i solmizacją z taktowaniem na 3.

 

27 maja 2020 - Pani Kamila Fleszar:

 
Środa 27 maja 2020
Klasa 1a 

 

Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 

 

Temat : Utrwalenie interwału prymy czystej i oktawy czystej
NM1 str. 91
Proszę oglądnąć filmik edukacyjny i wykonać wszystkie polecenia razem z nauczycielem:
Nauka piosenki pt. "Domowniczka i podróżniczka czyli pryma i oktawa" muz. Hanna Górny-Janas
Następnie będziemy rozpoznawali prymy i oktawy na przykładach muzycznych. Proszę oglądnąć filmik edukacyjny:
i wykonać wszystkie polecenia razem z nauczycielem - wszystkie przykłady muzyczne zawarte są na stornie 91 w naszym podręczniku.

Piątek 29 maja 2020
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Interwałowy detektyw - powtórzenie wiadomości o prymie i oktawie
Proszę przygotować sobie zeszyt w pięciolinie i wykonać w nim wszystkie polecenia wraz z nauczycielem:
Powtórzenie wiadomości o prymie i oktawie
NM1 str.92 - zad.3, 4, 5 oraz 6 wykonujemy jednocześnie oglądając filmik edukacyjny i uważnie słuchając tego co mówi nauczyciel:
Na koniec zapoznajemy się z treścią zadania 7 i je realizujemy.
 
Środa 27 maja 2020
Klasa1b
Temat: Wprowadzenie interwału kwinty czystej - 5

 

Kwinta ma symbol i oznaczamy ją cyferką 5!
Proszę zapoznać się z treścią żółtej tabelki i przepisać ją do zeszytu
Posłuchaj jak brzmi kwinta:
Zaśpiewaj kwarty czyste od różnych dźwięków razem z nauczycielem:
Zad.1 A,B oraz C - poszukaj i zaznacz pod nutkami kwinty czystą
Zad.2 - jak w poleceniu

 

Piątek 29 maja 2020

 

Klasa1b
Temat: Wprowadzenie interwału kwarty czystej - 4
Kwarta ma symbol i oznaczamy ją cyferką 4!
Proszę zapoznać się z treścią żółtej tabelki i przepisać ją do zeszytu
Posłuchaj jak brzmi kwarta:
Zaśpiewaj kwarty czyste od różnych dźwięków razem z nauczycielem:
Proszę oglądnąć filmik edukacyjny i zaznaczać wszystko razem z nauczycielem na swoich kartkach (strona 42)
Strona 43 - odszukaj i pozaznaczaj z zad. 4 b, d oraz e wszystkie kwarty i kwinty czyste jakie się tam znajdują.
Strona 44
Zad.5 - tak jak w poleceniu
Zad. 6 - zadanie słuchowe wykonaj oglądając filmik i wykonując polecenia razem z nauczycielem, filmik oglądnij od 2:55
Zad.7 - określ pod każdym taktem jaki to interwał i tylko zapisz jego symbol ( np. w przykładzie pierwszym pod 1 taktem trzeba wpisać 4, a pod 2 taktem - 5 ).
 

 

27 maja 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

skan 1 - otwórz

 

20 maja 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

skan 1 - otwórz

 

14 maja 2020 - Pani Kamila Fleszar 

Środa 13 maja 2020
Klasa 2a 
Temat: Utrwalenie interwału tercji.
Jeżeli dla kogoś temat tercji jest niezrozumiały to bardzo proszę sobie oglądnąć filmik, w którym wytłumaczony jest interwał tercji i pokazane jak się buduje tercje.
Tercja wielka:
Tercja mała:
Tercje utrwalenie:
Tercje ćwiczenia:
NM2 str. 84 zad.9
piosenka "Była sobie żabka mała"
Posłuchaj nagrania piosenki dziecięcej:
Uzupełnij piosenkę brakującymi dźwiękami, wpisz nutki w szare pola, postaraj się to zrobić samodzielnie. Na koniec sprawdź czy piosenka została uzupełniona prawidłowo. Tu znajdują się wypełnione nuty:
 
Piątek 15 maja 2020
Klasa 2a 
Temat: Utrwalenie interwału tercji i wprowadzenie trójdźwięku durowego i molowego.
Trójdźwięki budujemy z trzech dźwięków, ułożonych w odległości tercji.
Aby przypomnieć sobie budowanie tercji z użyciem znaków chromatycznych oglądnij trzy filmiki:
Przy okazji sprawdź czy zadanie domowe zostało wykonane poprawnie
(NM2 str. 83 zad.2 - w przykładzie A, B oraz C znajdź i podpisz symbolami w ćwiczeniach wszystkie tercje. NM2 str. 83 - Wykonaj zad. 3,4,5 - jak w poleceniu. w zad.7 Podpisz pod każdym taktem symbolem interwał jaki powstał).
NM2 str.85 Trójdźwięk durowy i molowy
Przypomnij sobie brzmienie i symbole trójdźwięków:
Zapoznaj się z treścią żółtej tabelki odnośnie budowy trójdźwięku durowego i molowego, jeśli oglądnąłeś powyższe filmiki o budowaniu tercji z zastosowaniem dźwięków alterowanych zbudowanie trójdźwięku nie powinno sprawić Ci problemu. Przepisz treść żółtej tabelki do zeszytu.
NM2 str. 85 zad.2 w piosence "Dwa trójdźwięki" poszukaj w nutkach i zaznacz na kolorowo wszystkie trójdźwięki.
 
Środa 13 maja 2020
Klasa 3a
Temat: Utrwalenie wiadomości o interwałach, trójdźwiękach, rozpoznawanie gam - ćwiczenia słuchowe.
Przygotuj sobie zeszyt w pięciolinie, oglądnij filmik i razem z nauczycielem wykonaj poszczególne ćwiczenia słuchowe:
zad.1 Rozpoznajemy interwały
zad.2 Rozpoznajemy trójdźwięki (durowy, molowy, zmniejszony)
zad.3 Rozpoznajemy rodzaje gam: D - durowa, MN - molowa naturalne/eolska, MH - molowa harmoniczna, MD - molowa dorycka, MM - molowa melodyczna
zad.4 Poukładaj takty melodii we właściwej kolejności
zad.5 Dyktando w tonacji G-dur
Gdy wykonasz wszystkie zadania sprawdź je tutaj:
(tylko pierwsze dwie minuty filmu)
 
Piątek 15 maja 2020
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Wprowadzenie gamy B- dur oraz triady harmonicznej.
NM3 str.79
Gama B-dur ma dwa bemole ( b oraz es).
Nowym dźwiękiem w tej gamie będzie ES! Półtony znajdują się jak we wszystkich gamach durowych pomiędzy III a IV stopniem ( tym razem będą to dźwięki d - es ) oraz VII a VIII ( a - b ).
Zapoznaj się w treścią żółtej tabelki i przepisz gamę B-dur oraz triadę harmoniczną do zeszytu. Zagraj je sobie na instrumencie i śpiewaj gamę z taktowaniem na 4 w górę i w dół oraz triadę harmoniczną z taktowaniem na 3 nazywając dźwięki literkami i solmizacją.
NM3 zad.1 A B C  - podpisz stopnie gamy B-dur rzymskimi cyframi we wszystkich 3 melodyjkach i zaznacz w nich półtony, podpisz pod każdym dźwiękiem b Tonikę (T).

 

 

13 maja 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

skan 1 - otwórz

 

 

13 maja 2020 - Pani Kamila Fleszar 

 

Środa 13 maja 2020
Klasa 1a 

Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1)

Temat : Utrwalenie trójdźwięku i wprowadzenie trójdźwięku durowego i molowego

NM1 str. 87 i 88.

Proszę oglądnąć filmik nagrany przez nauczyciela kształcenia słuchu, utrwalający temat trójdźwięku. W drugiej części filmu proszę zapisywać zagrane trójdźwięki nie w zeszycie tylko w zad. 2 na str.88 w formie uśmiechniętej buzi (trójdźwięk wesoły czyli durowy) lub buzi smutnej (trójdźwięk smutny czyli molowy) wraz z symbolem trójdźwięku.

NM1 str.87 zad.1 - jak w poleceniu, nie trzeba śpiewać ćwiczeń, można je sobie zgrać na instrumencie.
NM1 str.88 zad. 5 - jak w poleceniu
Przykłady muzyczne do zadania:
Przykład pierwszy:
Przykład drugi:

Piątek 15 maja 2020
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Co to jest interwał?
Wprowadzenie interwału prymy czystej i oktawy czystej
Aby przybliżyć czym jest interwał oglądnij filmik edukacyjny ( od 2 minuty i 40 sekundy).
NM1 str. 91
Zapoznaj się z treścią żółtej tabelki i przepisz ją do zeszytu - interwał: muzyczna odległość pomiędzy dwoma dźwiękami
Interwały pryma czysta i oktawa czysta:
Oglądnij filmik edukacyjny:
Zapisz w zeszycie :
pryma czysta - przepisz żółtą tabelkę do zeszytu wraz z przykładem nutowym dla interwału prymy.
oktawa czysta - przepisz żółtą tabelkę do zeszytu wraz z przykładem nutowym dla interwału oktawy.
 
 
Środa 13 maja 2020
Klasa1b
Temat: Utrwalenie interwału tercji

 

Ze względu na liczne problemy, które pojawiły się po ostatnich zajęciach dotyczących interwału tercji, proszę uważnie oglądnąć wszystkie filmiki i wykonywać polecenia w zeszycie wraz z nauczycielem:

 

Tercja wielka:

 

Tercja mała:

https://www.youtube.com/watch?v=Pc9uepqtdJk&t=730s

 
Tercje utrwalenie:

 

Tercje ćwiczenia:

 

 
Piątek 15 maja 2020
Klasa1b
Temat: Budowanie interwału tercji z zastosowaniem dźwięków alterowanych.
Proszę oglądnąć filmiki i wykonać polecenia w zeszycie razem z nauczycielem.
Budowa i rozpoznawanie tercji:
Po zrealizowaniu przykładów w filmie jeszcze raz wykonaj zadania z ostatniej lekcji tj:
str. 81 Zad.2 - w przykładzie A, B oraz C znajdź i podpisz symbolami w ćwiczeniach wszystkie tercje.
Strona 83 - Wykonaj zad. 3,4,5. W zad.7 Podpisz symbolami pod każdym taktem interwał jaki tworzą zapisane dźwięki: 1,2>,2,3>,3 lub 8 ( pomijamy pierwszy takt z przykładu 1, pomijamy pierwszy takt z przykładu 6). Zad.8 Zbuduj od podanych dźwięków TYLKO dowolne tercje w dowolnym kierunku i zapisz symbolami powstałe interwały (3> lub 3).

 

 

8 maja 2020 - Pani Kamila Fleszar 

 

Środa 6 maja 2020
Klasa 2a 
Temat: Utrwalenie trioli ósemkowej - ćwiczenia melorytmiczne
NM2 str. 78
Proszę utrwalić zagadnienie poznanej na rytmice grupy trioli ósemkowej - przepisz do zeszytu żółtą tabelkę.
Zad. 1. A B C - wystukaj tematy rytmiczne w różnym metrum.
NM2 str. 79
Zad.3 - jak w poleceniu
Zad.5 - WYBIERZ 4 takty, przepisz je na pięciolinii, która znajduje się pod spodem i naucz się klaskać cały temat rytmiczny. Jeżeli potrafisz zaimprowizuj dowolną melodię do tego rytmu,
Zad. 6 - jak w poleceniu
Śpiewamy ćwiczenia z triolami
NM2 str. 80

 

Zad. 1 A B C - nad każdą melodią wpisz tonację, w której melodia ta występuje, zaznacz na kolorowo wszystkie napotkane triole, podpisz Toniki. Zad.1 C - wysłuchaj melodii piosenki "Ja jestem muzykantem" śpiewanej wielogłosowo przez głosy żeńskie. Najwyższy głos śpiewa zapisaną melodię w podręczniku, śledź nutki razem z nagraniem, później śpiewaj melodię ze słowami, na końcu nazywając dźwięki literkami.

 

 
Piątek 8 maja 2020
Klasa 2a 
Temat: Wprowadzenie interwału tercji.
Przypomnij sobie poznane już na lekcjach kształcenia słuchu interwały ze str. 11, 41 oraz 42.
NM2 str. 81 - zapoznaj się z informacjami na stornie 81 dotyczącymi nowego interwału i przepisz do zeszytu treść żółtej tabelki.
Tercja wielka ma symbol i oznaczamy ją 3.
Śpiewaj tercje wielkie razem z nauczycielem:
Tercja mała ma symbol i oznaczamy ją 3>.
Śpiewaj tercje małe razem z nauczycielem:
Przeanalizuj przykłady muzyczne w zad.1. Podane przykłady piosenek pomogą Ci zapamiętać brzmienie tercji wielkiej i małej, gdyż od tych interwałów zaczynają się melodie z pewnością znanych Ci utworów. Próbuj śpiewać te piosenki od różnych dźwięków. 
Zad.2 - w przykładzie A, B oraz C znajdź i podpisz symbolami w ćwiczeniach wszystkie tercje.
Pamiętaj, że tercja mała składa się z sekundy wielkiej ( np. c-d) i sekundy małej ( d-es). Tercja wielka składa się z dwóch sekund wielkich ( c-d oraz d-e) . Wedle tej zasady możesz zbudować tercje od różnych dźwięków i obliczyć ich rozmiar ( 3> lub 3 ).
NM2 str. 83 - Wykonaj zad. 3,4,5 - jak w poleceniu . W zad.7 jedynie podpisz symbolami pod każdym taktem interwał jaki tworzą zapisane dźwięki: 1,2>,2,3>,3 lub 8.
 
 
Środa 6 maja 2020
Klasa 3a
Temat: Wprowadzenie interwału septymy
NM3 str. 66  - zapoznaj się z informacjami na stornie 66 dotyczącymi nowego interwału septymy i przepisz do zeszytu treść żółtej tabelki.
Septyma wielka ma symbol i oznaczamy ją 7< ( dzióbek w drugą stronę niż jesteśmy przyzwyczajeni) ! Brzmi dość nieładnie, jest nieco mniejsza od czysto brzmiącej oktawy.
Śpiewaj septymy wielkie ( 7<) razem z nagraniem:
Septyma mała ma symbol i oznaczamy ją 7 ( bez zwykłego dzióbka >, który dodawaliśmy zawsze do małych interwałów) . Brzmi ładniej/łagodniej niż septyma wielka, łatwiej ją zaśpiewać.
Śpiewaj septymy małe ( 7) razem z nagraniem:
Pamiętaj, że septyma mała (7) składa się z 5 sekund wielkich. Septyma wielka (7<) składa się z 5 sekund wielkich i sekundy małej. Wedle tej zasady możesz zbudować septymy od różnych dźwięków i obliczyć ich rozmiar ( 7 lub 7< ). Pamiętaj też, że ich symbole są inne niż pozostałych interwałów.
NM3 str. 66 - zad. 1 abcdefgh - przeanalizuj wszystkie melodyjki z poszczególnych przykładów, określ przy każdej zapisując koło utworku w jakiej tonacji występuje, zaznacz na kolorowo i symbolami wszystkie septymy małe i wielkie. Pamiętaj, że septyma to siedem stopni gamy.
zad.2 - Wysłuchaj nagrania:
słuchając śledź nutki w podręczniku, zaśpiewaj sobie fragment utworu, wyszukaj i zaznacz septymy.
Zapoznaj się z treścią niebieskiej tabelki "budowanie septym metodą na skróty" i koniecznie ją przepisz do zeszytu.
Kiedy od oktawy czystej (8) c-c (od górnego dźwięku c) odejmiemy interwał sekundy małej (2>) (c-h) otrzymamy interwał septymy wielkiej (7<) ( dolne c do górnego h).
Kiedy od oktawy czystej (8) c-c ( od górnego dźwięku c ) odejmiemy interwał sekundy wielkiej (2) ( c-b) otrzymamy interwał septymy małej (7) ( dolne c do górnego b).
Według mnie ta metoda budowania septym jest znacznie łatwiejsza i szybsza :) 
 
Piątek 8 maja 2020
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Utrwalenie interwału septymy - ćwiczenia. Utrwalenie wszystkich poznanych interwałów.
Przypomnij sobie gamy ze str. 11.
NM3 str. 69. zad. 3, zad. 4 - jak w poleceniu.
Przypomnij sobie wszystkie poznane interwały: str. 13, 28, 66.
1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 6>, 6, 7, 7<, 8.
NM3 str. 69 zad.7 - PODPISZ symbolami wszystkie zapisane interwały określając ich rozmiar odpowiednim symbolem ( policz ile jest między nimi białych klawiszy).
NM3 str. 70 zad. 2 - jak w poleceniu

 

 

 

6 maja 2020 - Pani Kamila Fleszar 

Środa 6 maja 2020
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 

 

Temat : Utrwalenie wartości rytmicznej szesnastki - wprowadzenie do ćwiczeń rytmiczno-melodycznych
Przypomnij sobie informacje na temat szesnastki i grupy szesnastkowej ze strony 82.
NM1 str. 84. zad.1. wystukaj zrytmizowaną gamę, a następnie zaśpiewaj ją literkami oraz solmizacją (można sobie grać na instrumencie).
NM1 str. 84. zad.2. Wystukaj rytm piosenki, pamiętając, że na 4 miarę mamy czekać, gdyż występuje pauza ćwierćnutowa. Zagraj sobie melodię piosenki na instrumencie. Zaznacz na kolorowo wszystkie szesnastki występujące w piosence. Spróbuj zaśpiewać melodię piosenki w podanym rytmie, jeżeli Ci się to uda wykonaj zadanie 3 wystukując jednocześnie rytm ostinata rytmicznego. Jeżeli śpiewanie w rytmie sprawia Ci kłopot pomiń zadanie 3.
Realizacja zad.4 oraz 6.
NM1 str. 85. zad. 3c Etiuda - przeanalizuj nutki etiudy i TYLKO wypisz po kolei numery taktów, które należy wykonać tak, aby utwór był zaprezentowany w całości od początku do końca. Pamiętaj o powtórkach!
 
Piątek 8 maja 2020
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Wprowadzenie trójdźwięku
NM1 str. 86
Przeczytaj i przepisz żółtą tabelkę do zeszytu z informacjami o trójdźwięku. Zagraj sobie na instrumencie nutki c - e - g. Wykonaj zadanie 1, 2 oraz 3. Do realizacji tych ćwiczeń niezbędne będzie oglądnięcie poniższego filmu i wykonanie wszystkich poleceń razem z nauczycielem.
 
Środa 6 maja 2020
Klasa1b
Temat: Wprowadzenie gamy i triady harmonicznej G-dur
Przypomnij sobie budowę gamy C-dur oraz ułożenie w niej całych tonów i półtonów.
Strona 31 - Gama G-dur - zapoznaj się z treścią wszystkich żółtych tabelek na stronie i przepisz do zeszytu to co się w nich znajduje. Wszystko jest dokładnie opisane. Wykonaj zgodnie z poleceniem zadanie 1,2 oraz 3.
Strona 32 - wykonaj zad. 4 A , B, D - zgodnie z poleceniem, można sobie grać melodyjki na swoim instrumencie w rytmie. Zadanie C pomijamy.
 
Triada harmoniczna w gamie G-dur
Oglądnij poniższy filmik:
Strona 33 - Przepisz żółtą tabelkę do zeszytu. Zaśpiewaj triadę z taktowaniem na 3.
Wykonaj zad.5 - śpiewaj triadę harmoniczną z taktowaniem w podanych rytmach. Wykonaj zad.6.

 

 
Piątek 8 maja 2020

 

Klasa1b
Temat: Wprowadzenie interwału tercji.
Strona 81
Tercja wielka ma symbol i oznaczamy ją 3.
Śpiewaj tercje wielkie razem z nauczycielem:
Tercja mała ma symbol i oznaczamy ją 3>.
Śpiewaj tercje małe razem z nauczycielem:
Przeczytaj informacje z żółtej tabelki i przepisz je do zeszytu.
Przeanalizuj przykłady muzyczne w zad.1.
Zad.2 - w przykładzie A, B oraz C znajdź i podpisz symbolami w ćwiczeniach wszystkie tercje.
Strona 83 - Wykonaj zad. 1,2,3. W zad.4 jedynie podpisz symbolami pod każdym taktem interwał jaki tworzą zapisane dźwięki: 1,2>,2,3>,3 lub 8.

 

 

6 maja 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

skan 1 - otwórz

skan 2 - otwórz

 

29 kwietnia 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

 

Informacja - otwórz

 

 

24 kwietnia 2020 - Pani Kamila Fleszar 

 

Środa 22 kwietnia 2020
Klasa 1a 

 

Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 

 

Temat : Szesnastki - wprowadzenie do ćwiczeń rytmiczno-melodycznych
Zarówno zajęcia te, jak i następne będą wstępem i uzupełnieniem do zajęć z rytmiki i bez względu na etap, na jakim znajdują się uczniowie z tematami na lekcjach rytmiki. materiał ten jest konieczny do przerobienia w domu, by móc dalej zrealizować ćwiczenia z kształcenia słuchu w podręczniku na str. 84 i 85, które będą omawiane na kolejnych lekcjach) !
NM1 str. 82. Zapoznaj się z informacjami na temat szesnastki i grupy szesnastkowej ze strony 82. Przepisz do zeszytu treść żółtej tabelki. Wyklaszcz szesnastki w takcie dwie, trzy i cztery czwarte z żółtej tabelki razem z ćwierćnutami, które są zapisane w pierwszych taktach. Na jedną ćwierćnutę przypadają 4 szesnastki. Wykonaj zad. 1 - wyklaskanie tematu rytmicznego na 3, zad.2, oraz zad. 3.
 

 

Piątek 24 kwietnia 2020
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Utrwalenie wartości rytmicznej szesnastki
NM1 str. 83 - Wykonaj zadania:
Zad. 4 - wystukaj temat rytmiczny z jednoczesnym mówieniem słów wierszyka.
Zad. 5 i 6 tak jak w poleceniu.
Zad. 7 pomijamy.
Zad. 8 wystukaj sobie takty z przykładu A w dowolnej kolejności, potem ją zmień - metrum cztery czwarte, tak samo zrób przykład B - metrum trzy czwarte.
Zad. 9 uzupełnij dowolnymi wartościami rytmicznymi temat, tak żeby się zgadzał - na koniec wystukaj go sobie. Utrwal pauzę szesnastkową.
Zadanie domowe:
Utrwalamy zagadnienia z kształcenia słuchu na przykładach nutowych. NM1 str. 77 realizacja zad. 9 oraz 10 ( pełną wersję piosenki pt. "czarny baran" znajdziemy na str.60).
 

 


Środa 22 kwietnia 2020
Klasa1b
Temat: Utrwalenie półtonów i całych tonów oraz wprowadzenie interwału sekundy

 

Proszę przypomnieć sobie lekcję o półtonach i całych tonach z zeszytu do kształcenia słuchu, a także przypomnieć sobie czym był interwał oraz jakie już poznaliśmy ( pryma czysta i oktawa czysta).

 

 

Strona 97 - zapoznaj się z treścią i przepisz do zeszytu to co znajduje się w żółtej tabelce.

 

Sekunda mała to to samo co półton ( e - f i h - c ). Ma symbol i oznaczamy ją 2>.

 

Sekunda wielka to to samo co cały ton czyli dwa półtony ( c-d, d-e, f-g, g-a, a-h). Ma symbol i oznaczamy ją 2.

 

Wykonujemy całe zadanie 1 ( przykład A też proszę przepisać do zeszytu). Wszystkie melodie z ćwiczenia 1 ( A,B,C,D na str. 98

 

 

można grać na swoim instrumencie w rytmie! i zaznaczyć wszystkie sekundy, a także prymy i oktawy czyste jeśli się takie pojawią w melodii. Proszę przeczytać słowa piosenki w rytmie i zaznaczyć w niej 2> oraz 2. Na koniec wykonać zadanie 3 i przeczytać niebieską tabelkę

 

 
Piątek 24 kwietnia 2020

 

Klasa1b
Temat: Znaki chromatyczne: krzyżyk , bemol i kasownik
strona 101 Krzyżyk podwyższa dźwięk o pół tonu
Cis Dis Eis Fis Gis Ais His
Przeanalizowanie i przepisanie do zeszytu żółtej tabelki
Realizacja zad. 1 i 2 - Nauka pisania krzyżyków
Krzyżyk zapisany przy nucie obowiązuje do końca taktu, więc wystarczy, że jest użyty w takcie tylko raz. Kasuje go kreska taktowa lub kasownik.
Zad.3 śpiew ćwiczenia lub gra na instrumencie - uwaga! -  w 2 takcie występuje dwa razy dźwięk fis mimo, że jest zapisany tylko przy pierwszym f ( zgodnie z wyżej wymienioną zasadą).
 
storna 102 Bemol obniża dźwięk o pół tonu
Ces Des Es! Fes Ges As! B!
h z bemolem nazywa się b - absolutnie nie hes lub bes :) 
Przeanalizowanie i przepisanie do zeszytu żółtej tabelki
Realizacja zad. 4 i 5 - Nauka pisania bemoli
Bemol zapisany przy nucie obowiązuje do końca taktu, więc wystarczy, że jest użyty w takcie tylko raz. Kasuje go kreska taktowa lub kasownik - tak samo jak w przypadku krzyżyka.
Zad.6 śpiew poleczki nazywając nutki literkami lub gra na instrumencie - uwaga! -  w 3 takcie występuje dźwięk e - es z 2 taktu skasowała kreska taktowa. W takcie 7 występuje już h, ponieważ bemol przy h w poprzednim takcie także został skasowany przez kreskę taktową.
 
Kasownik unieważnia (kasuje) krzyżyki i bemole.
Przeanalizowanie i przepisanie do zeszytu żółtej tabelki dotyczącej informacji o kasowniku. Realizacja zadania 7 - śpiew literkami i realizacja dalszej części polecenia.
 
Jeżeli ktoś nie nadąża z materiałem, nie radzi sobie samodzielnie lub ilość materiału przeznaczona na poszczególne lekcje jest zbyt obszerna, bardzo proszę, aby kontaktował się ze mną przez maila bembenkowie@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na messengerze!

 

 

 

Środa 22 kwietnia 2020
Klasa 2a 
Temat: Śpiewamy ćwiczenia melorytmiczne z uzupełnieniem ósemkowym.
NM2 str. 71 zad.2. Sonatina J.André
Określ nazwę gamy, w jakiej skomponowany jest utwór. Wykonaj polecenie - śpiewaj melodię nazywając dźwięki literkami w podanym w górnym głosie rytmie z jednoczesnym klaskaniem uzupełnienia ósemkowego. Dla ułatwienia posłuchaj nagrania Sonatiny ze stukanym uzupełnieniem ósemkowym:
 
NM2 str. 71 zad.3. Sonatina C.Reinecke
Określ nazwę gamy, w jakiej skomponowany jest utwór. Wykonaj polecenie - dopisz uzupełnienie ósemkowe do podanej melodii, a następnie śpiewaj melodię nazywając dźwięki literkami w podanym w górnym głosie rytmie z jednoczesnym klaskaniem uzupełnienia ósemkowego. Dla ułatwienia posłuchaj nagrania Sonatiny ze stukanym uzupełnieniem ósemkowym:
 

Piątek 24 kwietnia 2020
 
Klasa 2a 
Temat: Kanon
NM2 str. 73 - zapoznaj się z informacjami na stornie 73 dotyczącymi formy kanonu i przepisz do zeszytu treść żółtej tabelki.
Najbardziej znanym kanonem jest kanon pt. Panie Janie. Oglądnij filmik i postępuj zgodnie z poleceniami przedstawionymi przez nauczyciela  w filmie, starając się śpiewać razem z nim.
Przeczytaj wiersz pt. " Papugi", a następnie wyrecytuj go w podanym w zad.1 rytmie: ćwierć - ćwierć - ćwierć - ćwierć - ósemeczki - nic(pauza) - nic ( i tak w kółko - repetycja) .
Spróbuj wyrecytować wierszyk w kanonie z jednym z domowników. Pamiętaj, że druga osoba zaczyna recytować to samo, ale z opóźnieniem jednego taktu - tak samo jak w filmie. Kiedy osoba pierwsza zaczyna mówić pierwszy takt, druga osoba dopiero zaczyna pierwszy takt. Tym sposobem pierwsza osoba skończy wcześniej recytację, pozwalając i czekając, aż druga też skończy.
 
Przeczytaj sobie informacje o kanonie:
 
Kanon może być wykonywany przez głosy ludzkie, ale również przez instrumenty. Posłuchaj utworu muzycznego, skomponowanego w formie kanonu w wykonaniu instrumentów smyczkowych. Przeczytaj wiadomości zawarte na stronie.
 

Środa 22 kwietnia 2020
Klasa 3a
Temat: Utrwalenie triady harmonicznej e-moll - ćwiczenia
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3) str. 52 - utrwal triadę harmoniczną w gamie e-moll - zaśpiewaj ją z taktowaniem na 4.
NM3 str. 56 zad. 2 melodia ludowa pt. "czerwone jagody" wystukanie rytmu melodii ( tylko górny głos), śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje. Dla ułatwienia wysłuchaj piosenki ludowej:
https://www.youtube.com/watch?v=ozB4cOvBfPc i zaśpiewaj melodię z nagraniem i ze słowami.
Po wysłuchaniu i zaśpiewaniu piosenki w każdym takcie podpisz odpowiednie funkcje : Toniki, Subdominanty lub Dominanty - nutki umieszczone w każdym takcie podpowiedzą Ci jaka będzie funkcja. W podobny sposób wykonaj zad. 9 ze str. 58.
NM3 str. 57 zad.4
Posłuchaj nagrania utworu:
Bedrich Smetana - Wełtawa
( 0:00 do 0:59 wstęp od 1:00 proszę śledzić nutki razem z książką )
Następnie odpowiedz na dwa pytania zawarte w podręczniku pod fragmentem nut Wełtawy.
 

Piątek 24 kwietnia 2020
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Śpiewamy melodie polskich tańców narodowych
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3) str. 60 Kujawiak - przeczytaj informacje z żółtej tabelki o jednym z naszych polskich tańców narodowych. Przyjrzyj się charakterystycznym strojom kujawskim i mapie Polski z zaznaczonym terenem kujaw.
Przypominij sobie z lekcji z poprzedniego tygodnia jak określamy tonację utworu.
Zad. 1A "Kujawiak" - analiza tonacji w jakiej zapisana jest melodia i jej podpisanie wraz z odmianą gamy. Podpisanie wszystkich nutek jako poszczególnych stopni gamy e-moll w tej melodii - przypominam cyframi rzymskimi! Wysłuchanie nagrania melodii, śpiew literkami i solmizacją, a na końcu śpiew ze słowami z akompaniamentem nauczyciela.
 
Zad. 1B "czerwone jabłuszko" - analiza tonacji w jakiej zapisana jest melodia i jej podpisanie wraz z odmianą gamy. Podpisanie wszystkich nutek jako poszczególnych stopni gamy e-moll w tej melodii. Wysłuchanie nagrania melodii, śpiew literkami i solmizacją, a na końcu śpiew ze słowami z akompaniamentem nauczyciela.
 
Zad. 1C "deszczowy kujawiaczek" - analiza tonacji w jakiej zapisana jest melodia i jej podpisanie wraz z odmianą gamy. Podpisanie wszystkich nutek jako poszczególnych stopni gamy e-moll w tej melodii. Wysłuchanie nagrania melodii, śpiew literkami i solmizacją, a na końcu śpiew ze słowami z akompaniamentem nauczyciela.
 
Na koniec proszę posłuchać melodii kujawiaka, próbując jednocześnie taktować małym ruchem wolno na 3.
Henryk Wieniawski - Kujawiak na skrzypce i fortepian
Zobacz też jak tańczy się kujawiaka, który często występuje w parze z oberkiem ( zestawienie tańca wolnego/smutnego z szybkim/wesołym):
 
UWAGA!
Zdaję sobie sprawę jak cieżko pogodzić w obecnym czasie naukę w szkole ogólnokształcącej ze szkołą muzyczną, więc jeżeli ktoś nie nadąża z materiałem, nie radzi sobie samodzielnie lub ilość przeznaczona na poszczególne lekcje jest zbyt obszerna, bardzo proszę, aby kontaktował się ze mną przez maila bembenkowie@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na messengerze! Istnieje możliwość rozłożenia treści z kształcenia słuchu i realizowania ich w dłuższym okresie np. dwóch tygodni, muszę mieć tylko taką informację od uczniów lub rodziców :)

 

 

21 kwietnia 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

Rytmika 22.04.2020:

Skan 1 - otówrz

Skan 1.c.d - otwórz

 

 

16 kwietnia 2020 - Pani Kamila Fleszar 

 

Środa 15 kwietnia 2020

 

Klasa 2a 

 

Temat: Śpiewamy melodie polskich tańców narodowych

 

Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2) str. 65 Polonez - przeczytaj informacje z żółtej tabelki o naszym polskim tańcu narodowym. Przyjrzyj się charakterystycznym rytmom, które występują w polonezie - wystukaj je. Zad 1. "Chodzony" - analiza tonacji w jakiej zapisana jest melodia i jej podpisanie. Podpisanie wszystkich nutek jako poszczególnych stopni gamy G-dur w tej melodii. Wysłuchanie nagrania melodii "Chodzony" i śpiew literkami i solmizacją.

 

Na koniec posłuchaj melodii znanych polonezów, spróbuj jednocześnie oglądając film taktować małym ruchem na 3.

 

Wojciech Kilar - Polonez z filmu Pan Tadeusz

 

Michał Kleofas Ogiński - Polonez pt. pożegnanie ojczyzny

 

Zobacz też jak tańczy się poloneza:

 https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM

 

 

Piątek 17 kwietnia 2020

 
Klasa 2a 
Temat: Utrwalenie uzupełnienia ósemkowego i śpiew ćwiczeń melorytmicznych z uzupełnieniem.
Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2) str. 69 - przypomnij sobie z lekcji rytmiki wiadomości o uzupełnieniu ósemkowym - żółta tabelka i jego zapisie (w dolnej pięciolinii pod wartościami) dla wartości całej nuty, półnuty z kropką, półnuty, ćwierćnuty oraz dla grupy : ćwierćnuta z kropką i ósemka tzw. kulawy krok ze strony następnej. Zwróć uwagę na metrum każdego przykładu.
Śpiewamy ćwiczenia z uzupełnieniem ósemkowym.
NM2 str. 71 zad.1. Wykonaj polecenie - zapisz uzupełnienie ósemkowe do podanej zrytmizowanej melodii gamy, określ rodzaj i nazwę gamy, śpiewaj gamę w podanym rytmie z jednoczesnym klaskaniem. Dla ułatwienia posłuchaj nagrania gamy ze stukanym uzupełnieniem ósemkowym:
 
 
Środa 15 kwietnia 2020
 
Klasa 3a
Temat: Utrwalenie gamy e-moll i ćwiczenia w tej gamie
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3) str. 54
zad.1 F melodia ludowa pt. "za lasem" wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje, zaznaczenie wszystkich półtonów.
zad.1 G Starodawna piosenka francuska - P. Czajkowski - przeczytanie wiadomości o kompozytorze z niebieskiej tabelki - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje, zaznaczenie wszystkich półtonów.
zad. 1 H Menuet J. Krieger - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje, zaznaczenie wszystkich półtonów, na koniec wysłuchanie melodii z akompaniamentem i jednoczesny śpiew literkami i solmizacją.
 

Piątek 17 kwietnia 2020
 
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Wykonujemy ćwiczenia 2- głosowe melorytmiczne w gamie e-moll
NM3 str.55 zad.1I Taniec polski
Wysłuchanie nagrania melodii - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje. Wystukanie drugiego dolnego głosu - tylko rytm. Łączenie śpiewu górnego głosu z jednoczesnym stukaniem dolnego - można się posiłkować nagraniem.
 
zad.1 J Kanon - analiza melodii i podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje.
 
Zapoznanie się z treścią niebieskiej tabelki: Jak określamy tonację utworu - przepisanie tabelki do zeszytu i udzielenie w zeszycie odpowiedzi na to pytanie.

 

 

 

15 kwietnia 2020 - Pani Kamila Fleszar 

Zajęcia zdalne z teorii 15 kwietnia i 17 kwietnia 2020

Środa 15 kwietnia 2020
Klasa 1a 
 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: utrwalenie wiadomości o dynamice i artykulacji, wprowadzenie pojęcia agogiki.
Przypomnij sobie lekcję o dynamice.
Dynamika - określa jak głośno wykonywane są utwory muzyczne
Podręcznik Nasza Muzyka 1 s. 16 i 17 - utrwal wszystkie pojęcia z zakresu dynamiki (nazwy włoskie) znajdujące się na tych stronach wraz z odpowiadającymi im znakami graficznymi.
Podręcznik Nasza Muzyka 1 s. 59 utrwal wszystkie pojęcia z zakresu dynamiki (nazwy włoskie) znajdujące się na tej stronie wraz z odpowiadającymi im znakami graficznymi.
Przypomnij sobie lekcję o artykulacji
Artykulacja - określa sposób wykonywania dźwięków
Podręcznik Nasza Muzyka 1 s. 44 i 45 - utrwal wszystkie pojęcia z zakresu artykulacji ( nazwy włoskie) znajdujące się na tych stronach wraz z odpowiadającymi im znakami graficznymi. Potwórz sobie także znaczenie łuku w muzyce ( strona 45). 
Dzisiaj zajmiemy się agogiką, która będzie określała tempo w jakim mają być wykonywane utwory muzyczne
Podręcznik Nasza Muzyka 1 s. 80 - zapoznaj się z informacjami zawartymi na str. 80, przeczytaj czym jest agogika i poznaj nowe określenia wykonawcze: allegro, moderato i lento. Opisz własnymi słowami sytuacje przedstawione na obrazkach i podpisz pod obrazkami jakie pasują do nich określenia.
Utrwalaj do następnej lekcji wszystkie znane Ci i nowe określenia wykonawcze z zakresu dynamiki, artykulacji i agogiki - naucz się ich w języku włoskim i polskiego tłumaczenia. Przepisz wszystkie do zeszytu i wyjaśnij ich znaczenie.
 
Piątek 17 kwietnia 2020
Klasa 1a 
 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Utrwalenie określeń agogicznych - zadania.
Przypomnij sobie poznane na ostatniej lekcji pojęcia z zakresu agogiki. Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1)  str. 80 - wykonaj zad. 1 łacząc linią pasujące do siebie obrazki i terminy.
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) str. 81 - zad.2 posłuchaj utworów i określ w jakim tempie są wykonywane: allegro, moderato czy też lento? pisz w okienka tytuły utworów oraz zaznacz tempo.
Przykład 1:
Maurice Ravel - Pawana na śmierć infantki
Przykład 2:
Wolfgang Amadeusz Mozart - Eine Kleine Nachtmusik
Zapoznaj się także z innymi określeniami agogicznymi ze str.81
accelerando ( aczelerando) i ritenuto, Andante, Allegretto, Vivo - naucz się ich w języku włoskim i polskiego tłumaczenia. Przepisz wszystkie do zeszytu i wyjaśnij ich znaczenie.
Wykonaj zadanie 3 oraz 4 jako zadanie domowe
 
Środa 15 kwietnia 2020
Klasa1b
 
Temat : Szesnastki
Zapoznaj się z informacjami na temat szesnastki i grupy szesnastkowej ze strony 82 - zdjęcie 1 - otwórz
Przepisz do zeszytu treść żółtej tabelki. Wyklaszcz szesnastki w takcie dwie, trzy i cztery czwarte z żółtej tabelki razem z ćwierćnutami, które są zapisane w pierwszych taktach. Na jedną ćwierćnutę przypadają 4 szesnastki. Wykonaj zad. 1, 2, oraz 3.
 
 
Piątek 17 kwietnia 2020
Klasa1b
 
Temat: utrwalenie wartości rytmicznej szesnastki
Wykonaj zadania:
Strona 83 - Zad. 4 wystukaj temat rytmiczny z jednoczesnym mówieniem słów wierszyka.
Zad. 5 i 6 tak jak w poleceniu.
Zad. 7 pomijamy.
Zad. 8 wystukaj sobie takty z przykładu A w dowolnej kolejności, potem ją zmień - metrum cztery czwarte, tak samo zrób przykład B - metrum trzy czwarte.
Zad. 9 uzupełnij dowolnymi wartościami rytmicznymi temat, tak żeby się zgadzał - na koniec wystukaj go sobie. Utrwal pauzę szesnastkową.

 

 

15 kwietnia 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

zadanie 1 - otówrz

 

 

8 kwietnia 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

zadanie 1 - otówrz

 

1 kwietnia 2020 - Pani Kamila Fleszar

 
1 kwietnia środa / 3 kwietnia piątek

 

Wiadomość dla wszystkich uczniów:

 

 

 

Bardzo proszę wszystkie klasy o uzupełnienie brakujących ćwiczeń i notatek oraz przesłanie ich na moja pocztę. Zadań było dość sporo jak na jeden tydzień, więc rozdzielam cały materiał na dwa tygodnie, dajac czas na nadrobienia zaległości. Osoby, które już mi wysłały materiały proszę, aby jeszcze raz utrwaliły sobie wszystkie lekcje i poznane nowe tematy, proszę się zastanowić czy na pewno wszystko jest zrozumiałe. W tym tygodniu czekam na pracę reszty i będę także wyjaśniać to co jest niezrozumiałe. Jeśli jest jakiś problem ze zrozumieniem treści lub ćwiczenia proszę opisać czego on dotyczy lub zrobić zdjęcie i wysłać do mnie na maila bembenkowie@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na Messenger - będę się starała wytłumaczyć. Na każde wiadomości odpisuję, potwierdzając ich odbiór, więc jeżeli komuś nie odpisałam to znaczy, że do mnie nie dotarła. Dziękuję tym, którym udało się w zeszłym tygodniu zrobić wszystko - bardzo mnie cieszą nadsyłane nagrania, filmiki i zdjęcia. 

 

Wszystkim życzę dużo zdrowia!

 

 

1 kwietnia 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

Rytmika:

Skan 1

Skan 2

 

25 marca 2020 - Pani Kamila Fleszar

 

Środa 25 marca 2020:

 

Klasa 2a 

 

Temat: Śpiewamy ćwiczenia z grupami szaesnastkowymi z kropką

 

Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2) str. 62 - utrwalenie rytmu piosenki z podskokami i recytacja słów w rytmie - nauka melodii piosenki po wysłuchaniu nagrania

 

 

 

 

śpiew melodii literkami i ze słowami, na koniec wykonanie piosenki ze słowami z jednoczesnym słuchaniem akompaniamentu nauczyciela słyszalnym w nagraniu

 

Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2) str. 63

 

zad. 2 B melodia ludowa C-dur na 2

 

 

 

 

2C słowacka melodia ludowa G-dur na 2

 

 

 

 

- wysłuchanie nagrań melodii ludowych - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej są te melodie

 

 

 


Piątek 27 marca 2020
Klasa 2a 
Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2) str. 63 zad. 2D - piosenka " w murowanej piwnicy " C-dur na 2
 
wysłuchanie nagrania melodii w murowanej piwnicy - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia
zad.3 wybierz trzy takty i ułóż brakujący fragment "zimowej piosenki" - zapisz melodię w zeszycie, wystukaj rytm melodii, zaśpiewaj melodię literkami, podpisz tonację
Utrwalenie melodii z grupami szesnastkowymi z kropką:
zaśpiewaj jeszcze raz wszytskie 4 melodie z ćwiczenia 2
 

Środa 25 marca 2020
Klasa 3a
Temat: Utrwalenie gamy e-moll i ćwiczenia w tej gamie
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3) str. 52 utrwalenie gamy e-moll - śpiew gamy e-moll z taktowaniem na 4 i jej wszystkich odmian ( eolska, harmoniczna, dorycka, melodyczna), pamiętając o przeniesieniu drugiego tetrachordu o oktawę w dół
 
wprowadzenie triady harmonicznej - zapoznanie się z zółtą tabelką na stornie 52 z trójdźwiękami triady harmonicznej - będziemy tutaj korzystać z odmiany harmonicznej gamy e-moll jak sama nazwa triady wskazuje, Tonika i Subdominanta to będą trójdźwięki molowe, Dominanta będzie trójdźwiękiem durowym, gdyż podwyższymy VII stopień gamy z d na dis. Proszę przepisać trójdźwięki triady i żółte tabelki z podrecznika dotyczące sposobu śpiewania triady hamronicznej - śpiewać triadę z taktowaniem na 3
 
NM3 str.52 zad. 1A melodia estońska
 
wysłuchanie nagrania melodii - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje
 

Piątek 27 marca 2020
Klasa 3a 
Podręcznik Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Śpiewamy ćwiczenia w gamie e-moll
 
NM3 str.53 zad.1B melodia walijska
 
wysłuchanie nagrania melodii - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje
 
NM3 str.53 zad.1C  melodii rosyjskiej
 
wysłuchanie nagrania melodii - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje
 
NM3 str.53 zad.1D melodia
 
wysłuchanie nagrania melodii - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje
 
NM3 str.53 zad.1E
 
wysłuchanie nagrania melodii - wystukanie rytmu melodii, śpiew melodii literkami, podpisanie tonacji w jakiej jest ta melodia wraz z odmianą gamy w jakiej występuje, śpiew melodii ze słowami
 
BARDZO PROSZĘ O NADSYŁANIE MI ZDJĘĆ ZREALIZOWANYCH ĆWICZEŃ W PODRĘCZNIKU LUB NA WYDRUKOWANYCH KARTKACH ORAZ ZADAŃ DOMOWYCH NA MAILA bembenkowie@gmail.com LUB W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA MESSENGERZE Kamila Fleszar. Otrzymałam zaledwie 5 wiadomości z zrealizowanym materiałem! Tyczy się to wszystkich klas!

 

 

25 marca 2020 - Pani Maria Skrzyszewska

skan 1 -otwórz

 

25 marca 2020 - Pani Kamila Fleszar

Zajęcia zdalne z teorii 25 i 27 marca 2020 klasa 1a i 1b

Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: utrwalenie ostinata - śpiewamy piosenki z ostinatem
NM1 str. 65 - utrwalenie we własnym zakresie tematu ostinato, realizowanego na zajęciach 28 lutego, powtórzenie z tamtej lekcji melodii ludowej z zadania 1B pt. "Tam na górze dębina" (można sobie zagrać melodyjkę na swoim instrumencie) oraz rytmu ostinata rytmicznego - dwie ćwierćnuty i półnuta - śpiew melodii razem z jednoczesnym wykonaniem ostinata rytmicznego
NM1 str.73 piosenki z ostinatem rytmicznym
Melodie ludowe w tonacji C-dur pt. " Oj, żebym ja miała" na 2 oraz "Siedzi sobie zając" na 4. Proszę posłuchać nagranej melodii. Obie melodie wykonujemy w ten sam sposób: proszę przeczytać tekst i powiedzieć go w rytmie - pamiętając, że ósemki są dwukrotnie szybsze niż ćwierćnuty - zagrać bardzo wolno melodię na swoim instrumencie - zaśpiewać ją literkami i zaśpiewać ze słowami, następnie wystukać rytm ostinata ( w pierwszej melodii na 2 : ćwierć - o - siem i powtarzać w kółko, a w drugiej na 4: ćwierć - ćwierć - ó - se - me - czki i też powtarzać w kółko) - połączyć śpiew z klaskaniem ( podobne ćwiczenia już robiliśmy na lekcjach) i ćwiczyć dopóki nie będzie wychodziło - pamiętać, że śpiew melodii musi przebiegać w tym samym czasie co klaskanie. Obie melodie ćwiczyć z ostinatem rytmicznym
 
Piątek 27 marca 2020
 
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: utrwalenie wiadomości - łamigłówki muzyczne
NM1 str. 71
Utrwal wiadomości z poprzednich lekcji o pauzach i odpowiadających im wartościach oraz o ostinacie rytmicznym. Zaśpiewaj jeszcze raz melodie ludowe klaszcząc ostinato ze strony 73.
Co już umiemy - strona 76 i 77 zrobimy wspólnie po powrocie do szkoły, gdyż do wykonania tych ćwiczeń niezbędna jest gra nauczyciela.
NM1 str. 78 Rozwiąż muzyczną łamigłówkę z zadania 1 ( rozwiązania wszystkich haseł znajdziemy na wcześniej zrealizowanych kartkach podręcznika np. hasło nr 8 - odpowiedź jest na str.7 itd. należy szukać, bo wszystko jest ) i odgadnij nazwy instrumentów w zadaniu 2
 
 
Środa 25 marca 2020
 
Klasa1b
Utrwal wiadomości z poprzedniej lekcji o agogice i powtórz sobie wszystkie poznane na ostatniej lekcji określenia ze strony 80 zdjęcie 1 i 81 zdjęcie 2.
Temat lekcji: INTERWAŁ prymy i oktawy
zdjęcie 3 strona 91 - Zapoznaj się z treścią żółtej tabelki i przepisz ją do zeszytu - interwał: muzyczna odległość pomiędzy dwoma dźwiękami
pryma czysta - przepisz żółtą tabelkę do zeszytu wraz z przykładem nutowym dla interwału prymy. zad.1 zaśpiewaj piosenkę "wyszły w pole kurki trzy" literkami i ze słowami, pamiętając o repetycji w 2 linijce
zaznacz wszystkie prymy czyste występujące w tej melodii na kolorowo, zagraj wszystkie prymy czyste na swoim instrumencie
 
oktawa czysta - przepisz żółtą tabelkę do zeszytu wraz z przykładem nutowym dla interwału oktawy. zad.2 zaśpiewaj piosenkę"cztery mile za Warszawką" literkami i ze słowami
zaznacz wszystkie oktawy czyste występujące w tej melodii na kolorowo, zagraj wszystkie oktawy czyste na swoim instrumencie
  
 
Piątek 27 marca 2020
Klasa1b
Temat: utrwalenie interwału prymy i oktawy czystej
Utrwal ostatnie zajęcia i przypomnij sobie wszystkie informacje ze strony 91 ( zdjęcie 3)
strona 92
zad.3 piosenka o prymie o oktawie - zaśpiewaj literkami piosenkę, a później ze słowami
zaznacz wszystkie prymy występujące w piosence symbolem 1 i wszystkie oktawy czyste symbolem 8, na koniec zaśpiewaj piosenkę ze słowami z akompaniamentem granym przez nauczyciela
zad.4 zbuduj samodzielnie interwały od podanych dźwięków we wskazanym kierunku
zad.7 realizacja treści zadania oraz zapoznanie się z treścią niebieskiej tabelki
 
 
 
Klasa 5a i 6a wszystkie materiały wysłane są już na grupie,  zajęcia z 25 i 27 marca, zarówno z kształcenia jak i audycji muzycznych, pracujemy zdalnie przez Messenger
 
BARDZO PROSZĘ O NADSYŁANIE MI ZDJĘĆ ZREALIZOWANYCH ĆWICZEŃ W PODRĘCZNIKU LUB NA WYDRUKOWANYCH KARTKACH ORAZ ZADAŃ DOMOWYCH NA MAILA bembenkowie@gmail.com LUB W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA MESSENGERZE Kamila Fleszar. Otrzymałam zaledwie 5 wiadomości z zrealizowanym materiałem! Tyczy się to wszystkich klas!

 

 

23 marca 2020 - Pan Piotr Komar

Przesyłam kolejny materiał do zrobienia z Kształcenia słuchu dla klasy.

Drodzy uczniowie proszę o wypełnienie karty pracy w miarę waszych  możliwości. 
W pt. prześlę wam kartę z odpowiedziami będę prosił o samodzielne i uczciwe sprawdzenie.
Klasa 4b rozwiązuje test dla klasy II.
Pozdrawiam. Piotr Komar

skan 1

skan 2

skan 3

 

23 marca 2020 - Pani Maria Skrzyszewska - Rytmika

-Otwórz tutaj-

 

Piątek 20 marca 2020 - P. Kamila Fleszar

 
Zakres materiału:
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 
Temat: Pauza w muzyce - utrwalenie i ćwiczenia
Przypomnij sobie jakie poznałeś ostatnio pauzy i jak wyglądały, czy potrafisz je rozróżnić i narysować z pamięci? Jeśli jeszcze nie, powtórz je, znajdziesz je na stornie 71.
NM1 str. 72 zad.4 Narysuj w odpowiednich miejscach kreski taktowe oraz znak zakończenia, wystukaj temat rytmiczny z głośnym liczeniem na 4, przepisz starannie ćwiczenie do swojego zeszytu, pamiętaj o prawidłowych odległościach miedzy wartościami rytmicznymi i pauzami.
zad. 5 Uzupełnij temat rytmiczny brakującymi pauzami, wystukaj temat rytmiczny z głośnym liczeniem na 4, także przepisz ćwiczenie do zeszytu.
zad. 6 Uzupełnij szalki wag odpowiednimi pauzami, tak aby się zgadzało, zauważ, że nie wszędzie szalki są równe sobie
zad.7 ułóż samodzielnie temat rytmiczny z pauzami, spróbuj go wyklaskać
 
Klasa 2a
Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2)
Rozwiązanie zadania domowego:
prostokąt A: 
kompozytor - Camille Saint - Saens, tytuł - Słoń (kontrabas) instrumentem akompaniującym jest fortepian
w prostokąt B:
kompozytor - Camille Saint - Saens, tytuł - łabędź (wiolonczela)
instrumentem akompaniującym w nagraniu jest harfa
Temat: utrwalenie grup szesnastkowych z kropką - śpiewamy ćwiczenia z grupami szesnastkowymi z kropką
NM2 s.60 przypomnij sobie z lekcji rytmiki grupę szesnastkową o nazwie podskok: ósemka z kropką i szesnastka, a także odwrotność tej grupy czyli skokpod: szesnastka i ósemka z kropką, możesz je wyklaskać lub wykonać ruchowo.
NM2 s. 62 Śpiewamy ćwiczenia z grupami szesnastkowymi z kropką
zad. 1 wystukaj rytm ćwiczenia, zwróć uwagę na pojawiające się pauzy oraz na to, w którym takcie znajduje się podskok ( takt 1), a w którym skokpod ( takt 3). Teraz w tym rytmie zaśpiewaj gamę C-dur literkami. Wykonaj to ćwiczenie tyle razy, aby mieć pewność, że robisz to prawidłowo.
zad. 2 piosenka pt. "Piosenka z podskokami"
przeczytaj słowa piosenki, zastanów się jakie jest tempo, metrum, dynamika, tonacja tego utworku, a także czy pojawia się znak repetycji w piosence. Jeżeli widzisz gdzieś rytm podskoku zaznacz go w serduszku. Spróbuj teraz powiedzieć tekst piosenki w rytmie wraz z powtórzeniem 3 i 4 linijki, zarówno pierwszą jak i drugą zwrotkę, utrwalaj zrytmizowany tekst piosenki, aż do następnych zajęć.
 
Klasa 3a
Nasza Muzyka 3 (NM3)
Temat: Utrwalenie gamy durowej G-dur i wprowadzenie gamy równoległej e-moll
NM3 s. 52 Przypomnij sobie budowę gamy G-dur ( kwinta czysta w górę od dźwięku c), znaki przy kluczu ( fis na 5 linii) i półtony w tej gamie, zaśpiewaj ją z taktowaniem na 4, pamiętając o przeniesieniu drugiego tetrachordu o oktawę w dół, przepisz gamę ze str. 52 do zeszytu. Zagraj ją na swoim instrumencie.
Teraz przypomnij sobie jak się budowało gamę molową a -moll. Szukaliśmy VI stopnia w gamie C-dur lub szukaliśmy 3> w dół od dźwięku c - w obydwu przypadkach znajdowaliśmy dźwięk a - czyli prymę nowej tonacji ( gamy molowej czyli równoległej). Tą samą zasadę zastosuj teraz względem gamy G-dur, tak byśmy znaleźli jej przynależną gamę molową - VI stopień lub 3> w dół to dźwięk e, zatem e będzie prymą nowej tonacji e-moll, która będzie miała tyle samo znaków przy kluczu co G-dur, czyli jeden krzyżyk fis na 5 linii. Gamy molowe będziemy zawsze budowali wedle tych samych reguł i tak dostaniemy gamę e-moll eolską ( naturalną), ma półtony na tych samych dźwiękach co gama G-dur, ale teraz będą to inne stopnie. Przypatrz się gamie e-moll na stronie 52 i wykonaj następujące zadania:
gama e-moll eolska: śpiew gamy literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie gamy z żółtej tabelki do zeszytu - zaznaczenie þółtonów molowej eolskiej, podpisanie stopni gamy
gama e - moll harmoniczna ( podwyższamy VII stopień) : śpiew gamy literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie gamy z żółtej tabelki do zeszytu - zaznaczenie þółtonów w gamie harmonicznej, podpisanie stopni gamy, zaznaczenie kolorem odległości sekundy zwiększonej między VI a VII stopniem - dźwięki c i dis
gama e - moll dorycka ( podwyższamy VI i VII stopień): śpiew gamy literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie gamy z żółtej tabelki do zeszytu - zaznaczenie þółtonów w gamie harmonicznej, podpisanie stopni gamy
gama e-moll melodyczna ( do góry dorycka, a w dół eolska): śpiew gamy literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie gamy z żółtej tabelki do zeszytu - zaznaczenie þółtonów w gamie melodycznej, podpisanie stopni gamy
zadanie domowe: grać gamę e-moll wraz z jej odmianami na swoim instrumencie, aż do następnych zajęć
 
Klasa1b
Temat: Agogika
Przypomnij sobie lekcję o dynamice - zdjęcie 1, zdjęcie 2
Dynamika - określa jak głośno wykonywane są utwory muzyczne
Przypomnij sobie lekcję o artykulacji - zdjęcie 3
Artykulacja - określa sposób wykonywania dźwięków
Dzisiaj zajmiemy się agogiką, która będzie określała tempo w jakim mają być wykonywane utwory muzyczne - zdjęcie 4
zapoznaj się z informacjami zawartymi na str. 80, wykonaj zad. 1 łacząc linią pasujące do siebie obrazki i terminy. zad.2 posłuchaj utworów i określ w jakim tempie są wykonywane: allegro, moderato czy też lento?
Przykład 1:
Maurice Ravel - Pawana na śmierć infantki
Przykład 2:
Wolfgang Amadeusz Mozart - Eine Kleine Nachtmusik
Zapoznaj się także z innymi określeniami agogicznymi ze str.81
accelerando ( aczelerando) i ritenuto, wykonaj zadanie 3 oraz 4 jako zadanie domowe

Klasa 5a i 6a wszystkie materiały wysłane są już na grupie, zajęcia z 13, 18 i 20 marca, zarówno z kształcenia jak i audycji muzycznych, pracujemy zdalnie przez Messenger
 
 
Piątek 18 marca 2020 - P. Kamila Fleszar

 

Zakres materiału:

 

Klasa 1a 

 

Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1) 

 

Temat: Pauza w muzyce
NM1 str. 71 - poznanie pauz i odpowiadających im wartości rytmicznych:
ósemka i pauza ósemkowa
ćwierćnuta i pauza ćwierćnutowa
półnuta i pauza półnutowa
cała nuta i pauza całonutowa
przepisanie do zeszytu żółtej tabelki z narysowanymi wartościami i odpowiadającymi im pauzami, zad. 1 wystukaj temat rytmiczny z pauzami z głośnym liczeniem na 3 ( pauza trwa tyle samo co wartość jej odpowiadająca np. pauza półnutowa - dwie miary czekamy w ciszy, pauza ćwierćnutowa - czekamy jedną miarę, zad.2 pokoloruj rękawiczki z pauzami i połącz je w pary z wartościami rytmicznymi im odpowiadającymi, zad. 3 str. 72 dokończ pisanie pauz na pięciolinii

 

 

 

Klasa 2a

 

Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2)

 

Temat : zespoły instrumentów smyczkowych, orkiestra smyczkowa

 

NM2 str. 59 Instrumenty smyczkowe występują solo, w orkiestrze oraz w różnych zespołach np. duetach, triach, kwartetach. Przyglądnij się obrazkowi na str. 59 to zespół składający się z 4 instrumentów : dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela, taki skład instrumentów nazywamy kwartetem smyczkowym. Teraz wysłuchaj przykładu muzycznego, w którym grają właśnie takie instrumenty:

 

Karol Szymanowski - Kwartet smyczkowy op. 37 https://www.youtube.com/watch?v=uxdMSDLzNJ4

 

Kiedy słyszysz znacznie więcej instrumentów smyczkowych jak w tym przykładzie:

 

Wojciech Kilar - Orawa

 

 

to znaczy, że wykonuje go orkiestra smyczkowa - zachęcam do posłuchania całości wraz z oglądnięciem filmu

 

Przeczytaj na str. 59 kim jest lutnik i oglądnij poniższy film edukacyjny:

 

 

zad.1 posłuchaj utworów granych na instrumentach smyczkowych, zapisz tytuły oraz imiona i nazwiska kompozytorów, narysuj obrazki do tych utworów:

 

w prostokącie A:

 

 

kompozytor - Camille Saint - Saens, tytuł - Słoń (kontrabas)

 

w prostokącie B:

 

 

kompozytor - Camille Saint - Saens, tytuł - łabędź (wiolonczela)

 

zadanie domowe: zastanów się jakie instrumenty akompaniują instrumentom smyczkowym w jednym i drugim utworze - odpowiedź na następnej lekcji

 

Klasa 3a

 

Nasza Muzyka 3 (NM3)

 

Temat: Instrumenty perkusyjne

 

NM3 str. 50 zapoznaj się z informacjami o instrumentach perkusyjnych przedstawionych na stronie 50

 

Instrumenty perkusyjne melodyczne - o określonej wysokości dźwięku:

 

kocioł, wibrafon, dzwonki orkiestrowe, dzwony rurowe, ksylofon, marimba, czelesta. Oglądnij filmiki edukacyjne o tych instrumentach:

 

 

 

 

 

Instrumenty perkusyjne niemelodyczne - o nieokreślonej wysokości dźwięku: werbel i bęben wielki, trójkąt, talerze, bongosy, bębenek, kołatka, drewienka, tamburyn, pudełko akustyczne, gong. Oglądnij filmiki edukacyjne o tych instrumentach:

 

 

zobacz także czym jest zestaw perkusyjny:

 

 

przeczytaj niebieska tabelkę ze str. 51 o gestodźwiękach

 

zadanie domowe: napisz jaki instrument perkusyjny ma według Ciebie najładniejsze/najfajniejsze :) brzmienie i dlaczego

 

 

 

Klasa1b
Utrwal wiadomości z poprzedniej lekcji o pauzach i odpowiadających im wartościach. Rozwiąż muzyczną łamigłówkę z zadania 1 (otwórz) i odgadnij nazwy instrumentów w zadaniu 2

Klasa 5a i 6a wszystkie materiały wysłane są już na grupie,  zajęcia z 13, 18 i 20 marca, zarówno z kształcenia jak i audycji muzycznych, pracujemy zdalnie przez Messenger

 

Piątek 13 marca 2020 -  P. Kamila Fleszar

Zakres materiału:
 
Klasa 1a 
Podręcznik Nasza Muzyka 1 (NM1)
Temat : Utrwalenie dźwięku prowadzącego - ćwiczenia
Utrwalanie we własnym zakresie tematu z ostatniej lekcji - dźwięk prowadzący str. 69, nauka przerobionej na ostatnich zajęciach melodii str. 70 zad. 3 - śpiew literkami i solmizacją, można sobie zagrać melodię na instrumencie, żeby było łatwiej, śpiewać w domu z taktowaniem na ¾, zad. 6 zasłonić ćwiczenie 3 i ponumerować takty, by powstała melodia z ćwiczenia 3. Zadanie wykonać po nauce melodii z ćwiczenia 3. Zad.7 Dokończ komponowanie melodii do podanego w ćwiczeniu rytmu, zapisz melodię w ćwiczeniach
 
Klasa 2a
Podręcznik Nasza Muzyka 2 (NM2)
Temat : Instrumenty Smyczkowe
str. 58 Przeczytać informacje dotyczące charakterystyki wszystkich instrumentów strunowych zwarte na stronie 58, także żółtą i niebieską tabelkę. Po przeczytaniu oglądnąć filmiki edukacyjne o każdym z tych instrumentów:
Skrzypce:
Altówka:
Wiolonczela:
Kontrabas:
Zadanie domowe: narysuję i podpiszę wszystkie instrumenty strunowe
 
Klasa 3a
Nasza Muzyka 3 (NM3)
Utrwalenie gamy a - moll i jej odmian
Utrwalenie budowy gamy a - moll i jej odmian we własnym zakresie: str. 18 gama C - dur oraz gama do niej równoległa a - moll eolska: śpiew gamy literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie żółtych tabelek do zeszytu - zaznaczenie þółtonów w gamie durowej i molowej eolskiej, podpisanie stopni gamy
str. 20 gama a - moll harmoniczna: śpiew gamy literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie żółtych tabelek do zeszytu - zaznaczenie þółtonów w gamie harmonicznej, podpisanie stopni gamy, zaznaczenie kolorem odległości sekundy zwiększonej
str. 22 gama a - moll dorycka i melodyczna: śpiew gam literkami i solmizacją z taktowaniem na 4 - Przepisanie żółtych tabelek do zeszytu - zaznaczenie þółtonów w gamie doryckiej i melodycznej, podpisanie stopni gamy
str. 21 triada harmoniczna: śpiew triady harmonicznej literkami i solmizacją z taktowaniem na 3 - Przepisanie żółtych tabelek do zeszytu - podpisanie stopni gamy na których znajdują się funkcję triady, podpisanie literkami funkcji Toniki, Subdominanty i Dominanty
zadanie domowe: zagram na swoim instrumencie gamę a - moll i jej odmiany w górę i w dół
 
Klasa1b
Temat: Pauza w muzyce
Zdjęcie nr 1_pobierz - poznanie pauz i odpowiadających im wartości:
ósemka i pauza ósemkowa
ćwierćnuta i pauza ćwierćnutowa
półnuta i pauza półnutowa
cała nuta i pauza całonutowa
przepisanie do zeszytu żółtej tabelki z narysowanymi wartościami i odpowiadającymi im pauzami, zad. 1 wystukaj temat rytmiczny z pauzami z głośnym liczeniem na 3 ( pauza trwa tyle samo co wartość jej odpowiadająca np. pauza półnutowa - dwie miary czekamy w ciszy, pauza ćwierćnutowa - czekamy jedną miarę, zad.2 przerysować do zeszytu rękawiczki z pauzami i połączyć je w pary z wartościami,
Zdjęcie nr 2_pobierz - zad.3 narysować w zeszycie w każdej osobnej pięciolinii każdą z poznanych pauz - dokończyć pisanie pauz, zad.4 przepisz do zeszytu ćwiczenie i narysuj w odpowiednich miejscach kreski taktowe oraz znak zakończenia, wystukaj temat rytmiczny z głośnym liczeniem na 4, zad. 5 przepisz do zeszytu ćwiczenie i uzupełnij temat rytmiczny brakującymi pauzami, wystukaj temat rytmiczny z głośnym liczeniem na 4, zad. 6 przepisz do zeszytu tylko same wartości znajdujące się na wadze i uzupełnij szalki wag odpowiednimi pauzami, tak aby były sobie równe, zad.7 ułóż temat rytmiczny z pauzami
Klasa 5a i 6a pracujemy zdalnie przez grupę Messenger
 
 
 
 
18 marca 2020 - Pan PIOTR KOMAR:
 
Kształcenie słuchu - podaje linki do stron internetowych i proszę aby uczniowie ćwiczyli na tych stronach internetowych. http://www.gimnastykasluchu.pl/pl/
http://www.dur-moll.pl/
 

Audycje muzyczne 2b i 4a:
 
Audycje muzyczne Klasa 3b
 
 
Audycje muzyczne Klasa 4b
 
 
 
 
18 marca 2020 - Pan PIOTR MARCZAK:
 
 
Kształcenie słuchu Klasa II c czteroletni cykl:
 

W związku z zawieszeniem zajęć przez MKiDN proszę wszystkich uczniów o pracę domową.

Na ogólno dostępnej stronie internetowej dur-moll.pl proszę ćwiczyć min. 4x w tygodniu za
każdym razem następujące zagadnienia.

Słuchowe rozpoznawanie interwałów (stosować wymienny instrument) 20 przykładów
Trójdźwięki w postaci zasadniczej 20 przykładów
Trójdźwięki z przewrotami (wyłączyć zmniejszone i zwiększone) 20 przykładów
Interwał na pięciolini 20 przykładów.

 

Na ogólnodostępnej stronie internetowej https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl

W tym tygodniu proszę wykonać.
Interwały proste przykład 41 i 44
Trójdźwięki bez przewrotów przykład 1 i 3
Trójdźwięki w przewrotach przykład 1
Gamy durowe i ich triady przykład 1, 3
Gamy molowe i ich triady przykład 2

 

Do dnia 23.03.20 proszę przesłać sprawozdanie z odrobionej pracy z podpisem Rodzica oraz
zdjęcie ucznia siedzącego przy komputerze (może być z profilu od tyłu głowy) na którym jest
gotowy rozwiązany plik ze strony https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl

Proszę to przesłać bezpośrednio do mnie na adres

artmuz@poczta.onet.pl

W następnym tygodniu otrzymacie test do rozwiązania. Bez pracy w tym tygodniu będzie
trudno go wykonać.

Pozdrawiam Was miło.
Piotr Marczak