Deklaracja dostępności
Zadzwoń do nas: 18 333 04 54

 Dokumenty do pobrania

1. Statut Szkoły Muzycznej I Stopania w Dobrej

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy

4. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole w czasie trwania pandemii Covid-19

5.  Regulamin bezpiecznego przebywania uczniów na terenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej

 

inne:

Wniosek o skreślenie z listy uczniów

Wniosek powinien zostać podpisany przez (jeśli uczeń ma obydwoje rodziców) obydwoje rodziców / prawnych opiekunów.

Pełnoletni uczeń może sam złożyć wniosek wg załączonego wzoru.