Pasowanie klas pierwszych

26.10.2018 odbyło się po raz pierwszy w Szkole Muzycznej I Stopnia w Dobrej "Pasowanie uczniów klas pierwszych". Uczniowie Ci otrzymali miłe upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Podczas uroczystości wystąpili ich starsi koledzy i koleżanki - instrumentaliści oraz zespoły rytmiczno-taneczne Szkoły.