Rada Rodziców

Wioleta Majerska - Przewodnicząca

Domnika Nowak - z-ca przewodniczącej

Kinga Wydra - skarbnik

Monika Lach - sekretarz

Iwona Porębna - członek

 

 

INFORMACJA RADY RODZICÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBREJ

 

RR informuje, że składkę na Fundusz Rady Rodziców 20 zł/m-c + 5zł/m-c subfundusz fortepianowy oraz opłatę za wypożyczenie instrumentów szkolnych 20 zł/m-c można wpłacać na poniższy nr konta:

 

Wioleta Majerska,  Małgorzata Cieślak

 48 8589 0006 0200 0650 3128 0001

 

Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji; czy jest to składka na Fundusz Rady Rodziców, czy opłata za wypożyczenie instrumentu i za okres jest wpłata.

 

                                                                                         Rada Rodziców