Deklaracja dostępności
Zadzwoń do nas: 18 333 04 54

Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA

na rok szkolny 2023/2024

 

TRWA OD 1 MARCA DO 31 MAJA 2023

 

Szkoła Muzyczna I Stopnia ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2023/2024 w następujacych klasach instrumentalnych:

- fortepian,

- skrzypce,

- klarnet,

- saksofon,

- flet,

- trąbka,

- akordeon,

- wiolonczela,

- gitara,

- puzon / tuba

 

Kształcenie w Szkole odbywa się w dwóch cyklach:

- 6-letni, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6-10 lat

- 4-letni, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8-16 lat.

 

Zgłoszenia można składać w sekretariacie lub przesyłać w formie elektornicznej 
(e-mail: smdobra490@gmail.com)

 

Zanim przystąisz do przesłuchania wstępnego przyjdź na konultacje dla kandydatów w terminach:

- 10 maja 2023, godz. 18.00

- 17 maja 2023, godz. 18.00

- 24 maja 2023, godz. 18.00

(Na spoktaniach konsultacyjnych poznasz naszą Szkołę i dowiesz się jak będzie wyglądało Twoje przesłuchanie wstępne)

 

Przesłuchanie wstępne dla kandydatów odbędzie się

31 maja 2023 r. 

 

(Na etapie składania dokumentów nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej

2. Kwestionariusz osobowy kandydata

3. Zgoda na przetwarzanie danych os. i wykorzystanie wizerunku

4. Regulamin rekrutacji

5. Wzór zaświadczenia lekarskiego kandydata

 

 

Informacje dodatkowe:

Kształcenie w Szkole jest bezpłatne i obejmuje zajęcia zgodnie rozporządzeniem MKiDN z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych:

- lekcje indywidualne z instrumentu,

- zajęcia grupowe -teoretyczne,

W późniejszych latach do wyboru: chór, zespoły instrumentalne, orkiestra szkolna.

 

Zapraszamy!!!